Ohjeita

Mooseksen istuin on nyt lainopettajien ja fariseusten hallussa.” (Matt. 23:1)

Esikoislestadiolaisten kaste- ja ehtoolliskaavat 2016

 

Lahdessa 15.11.2015 seurojen jälkeen kuulutettiin, että jäsenkirjuri on paikalla su 22.11.2015 vastaanottamassa jäsenyystarkistuksia. Samalla voi ilmoittautua jäseneksi.

Jos haluat äänestää vuoden 2016 vuosikokouksessa, on jäsenmaksu hoidettava edeltävänä vuonna. (Tämä on ainakin Lahden paikallisosaston sääntöihin kirjattuna tuoreina sääntömuutoksina, tiettävästi yhdistyksen säännöissä tätä vaatimusta ei ole?) Jäsenyyslomakkeen täyttäville jäsenmaksulomake tulee YAP:lta vuodenvaihteen jälkeen, joka on tätä 2016 vuosikokouksen äänestysoikeutta ajatellen liian myöhään. Lahden paikallisosastoon jäseneksi haluavat voivat hoitaa jäsenyyden kuntoon:  Nordea FI17 1519 3006 1011 62
saaja: Esikoislestadiolaiset ry Lahden paikallisosasto
viestikenttään teksti: jäsenmaksu vuodelta 2015 + nimi
summa: 20 e       (maksusuoritus kannattaa tulostaa ja ottaa mukaan vuoden 2016 vuosikokoukseen)

Sääntöjen mukaan paikallistoimikunta voi hyväksyä Esikoislestadiolaiset ry:n jäseneksi toimialueellaan asuvan, kristityksi tunnetun henkilön. Tätä lomaketta voi käyttää myös uuden jäsenyyden hakulomakkeena ja vanhan jäsenen henkilötietojen päivittämiseen.

——————————————————————————————–

 

Allekirjoituksia ei kerätä enää.

Allekirjoitusta odotetaan esikoislestadiolaisilta, mutta myös esikoislestadiolaisuudessa mukana olleilta. Yhteisesti on sovittu, että kantaa voi ottaa rippikoulun käyneet. He ovat saaneet sakramenttiopetusta ja ovat oikeutettuja itsenäisesti nauttimaan ehtoollisen sakramentin

Mikäli allekirjoittajalla ei ole sähköpostiosoitetta, voit käyttää keksittyä osoitetta matkalla@kotiin.fi

Linkissä alla on tarjolla tulostettavassa muodossa oleva keräyslista. Tällöin nimiä voi kerätä myös paperille ja kerääjä voi lisätä paperille keräämänsä nimet tänne sivustolle. Sivustolle voi antaa nimensä myös puhelimitse. Tällöin voit soittaa numeroon 040 720 1719. (Tapani Ihalainen)

Tulostettavassa muodossa oleva PDF-lomake: Nimienkeräys adressi

Adressin nimienkeruuohjeet

Hyvä nimienkerääjä,

Olemme liikkeellä vakaalla mielellä ja sellaisella rukouksella, että toiminta olisi siunaukseksi Herran seurakunnalle.

Näiden keräysohjeiden tärkeänä tarkoituksena on varmistaa, että adressissa on jälkeenpäin mahdollisimman vähän moitittavaa, ja että nimiä kerätään kaikkialla samojen periaatteiden mukaisesti.

Ohjeet

Kultakin allekirjoittajalta kirjataan seuraavat tiedot: paikkakunta, päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys, niin kuin nämä on nimienkeruulomakkeessa osoitettu.

 • Allekirjoitukset tehdään mustekynällä.
 • Nimien keräys tulee tehdä siten organisoidusti, että voidaan olla varmoja allekirjoitusten aitoudesta.
 • Ketään ei tule painostaa allekirjoittamaan.
 • Tosiasioita voi ja tuleekin tuoda esiin allekirjoittajan motivoimiseksi.
 • Päätös allekirjoittamisesta tulee kuitenkin jättää allekirjoittajalle itselleen.
 • Nimiä kerätään vain konfirmoiduilta seurakunnan jäseniltä, ei siis nuoremmilta lapsilta. Erityisesti nuorimpien allekirjoittajien suhteen on syytä olla hienotunteinen, etteivät he vahingossa allekirjoita sellaista, mitä he katuvat jälkeenpäin.
 • Nimiä kerätään henkilöiltä, jotka tunnustautuvat olevansa tai olleensa jollain tavalla esikoislestadiolainen.
 • Nimien keruun painopisteen tulisi olla aktiiviseurakuntalaisissa.
 • Nimiä ei kerätä saarnaajilta, heidän muut perheenjäsenensä sen sijaan voivat halutessaan allekirjoittaa adressin.
 • Nimiä ei tulisi kerätä rukoushuoneilla, tai sen tulisi tapahtua hienotunteisesti.
 • ”Tupaillat”, joissa ihmiset piipahtaisivat, voisivat toimia eräinä keräyskanavina. Kutsuttavia kannattaa pyytää kutsumaan lähipiiristään mukaan muita allekirjoittajia (verkostoituminen)
 • Voi tulla eteen poikkeustapauksia, joissa henkilöltä on mahdotonta (esimerkiksi etäisyyksien vuoksi) saada allekirjoitusta, mutta hän haluaisi allekirjoittaa adressin. Näissä tilanteissa kerääjä lukee adressitekstin mainitulle henkilölle ja laittaa henkilön nimen lisäksi oman nimensä.
 • Keräyksen yhteydessä tulee varmaankin tapauksia, jossa henkilö sanoo olevansa jokseenkin samaa mieltä adressin ajatusten kanssa, mutta ei halua allekirjoittaa adressia.
 • Paperilistalle kerääjän toivotaan vievän nimet paperilta kannanoton allekirjoitus sivulle.
 • Nimilistat palautetaan paikkakuntien yhdyshenkilöille, jotka toimittavat ne kootusti seuraavaan osoitteeseen: Tapani Ihalainen, Pationpolku 7, 15820 Lahti. Häneltä saa myös tarvittaessa lisätietoja, p. 040 720 1719.

 

Halutessasi viestittää keräyksestä esimerkiksi sähköpostin välityksellä, voit käyttää tätä tekstiä saatteena:

Nimilistakeräys sakramenttimuutosta vastaan

Veljet ja sisaret!
Esikoislestadiolaisessa yhteisössä ollaan sen historian isoimman hengellisen päätöksen edessä. Kotimaa-lehden 31.7.2014 mukaan esikoislestadiolaiset pohtivat sakramenttien ottamista omiin käsiin. Tätä varten on perustettu työryhmä.
Tampereen piispa Matti Repo toteaa kirkkojärjestyksen ilmaisevan ehtoollisen jakajaksi ja kasteen suorittajaksi papin. Repo sanoo sakramenttien omiin käsiin ottamisen omalla teologisella painolla johtavan erottautumiseen omaksi yhteisökseen, vaikka liike itse katsoisi pysyvänsä kirkossa. Omat sakramentit voivat johtaa kaikkien suhteiden katkeamiseen kirkkoon, Repo toteaa.
Päätöksestä huolestuneet seurakuntalaiset ovat halunneet tarjota laajemmalle joukolle vaikuttamismahdollisuuden. Nimilistakeräys tarjoaa hiljaisemman mahdollisuuden vaikuttaa.
Ensisijaisesti nimiä kerätään nettisivulle, mutta nettisivulla on paperilomakkeen tulostusmahdollisuus.
Lisätietoa ja allekirjoitussivusto löytyy osoitteesta:
http://www.sakramentit.fi/
Sivusto kysyy salasanaa, joka on: Matkalla
Salasanaa on tarkoitus levittää vain ”omassa keskuudessa”. On toivottavaa, että kerrotte tästä mahdollisuudesta eteenpäin ystäville.