Historiaa

Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa.” (Room 13:1-2)

Esikoislestadiolaisuudessa on ymmärretty Joonas Purnun jatkaneen Juhani Raattamaan perintöä. Muut lestadiolaisryhmittymät eivät suoraan ole tätä hyväksyneet. Joka tapauksessa Purnua voi luonnehtia esikoislestadiolaisuuden ensimmäiseksi lapin vanhimmaksi. Myös Purnun allekirjoitus löytyy Lannavaarassa 1895 pidetyn saarnaajakokouksen allekirjoittajina:

Me lestadiolaisherätyksen vanhimmat saarnaajat Jumalan viinimäessä tunnustamme täten veljille ja sisarille ja myös meidän tuleville sukupolville, että me aina, Lestadiuksen ajasta asti olemme ilolla ja tyytyväisellä mielellä seisoneet jäljellä Lutherilaisen kirkon helmassa, siellä käyttäneet sakramentteja ja on meillä aina ollut se vakaumus, että lutherilainen oppi on täysin yhtäpitävä Pyhän Raamatun kanssa. Me olemme kiitollisia Jumalalle ja meidän kristilliselle esivallalle siitä, että meillä on säilynyt puhdas oppi ja ulkonainen Jumalan palvelus. Toivomme saavamme aina pysyä kirkon helmassa niin kauan kun saamme siinä olla ja sanaa julistetaan ja sakramentteja jaetaan. Mutta emme silti tahdo tuomita, ettei eläviä kristityitä voi löytyä myös kirkon ulkopuolelta.”
Johan Raattamaa, Isak Poromaa, Joonas Purnu, Nils Olsson Sunna, Henr. Olsson Partapuoli, Per Andersson Nutti, P.O. Fjelldal (Meripietari)

Raattamaa antoi kirkolle tunnustuksen sakramenttien hoitajana ja luterilaisen opin säilyttäjänä. Purnun esiintyminen julkilausuman allekirjoittajana osoittaa hänen samaistuneen Raattamaan linjanvetoon suhteessa valtionkirkkoon.

 

Jellivaaran 2013 jouluseurojen ”linjasaarna”

Kannanotto Jellivaaran 2013 jouluseurojen viimeiseen saarnaan

Kannanoton syy ja motivaatio kerrottu johdantotekstissä

Sähköpostin saateteksti 25.3.2014 Jellivaaran jouluseurojen 2013 viimeisen saarnan pitäjälle

Esikoislestadiolaisessa herätysliikkeessä on annettu arvoa hengellisille kokemuksille.  Kokemusten perusteella tehdään paljon päätelmiä. Kannanoton tekijän omat kokemukset, josta selviää, minkälaisista lähtökohdista ja kokemustaustasta kannanotto on syntynyt.

 

Kiirunan helluntaiseuroista 2008 lähetettiin kirje Suomeen. Tähän kirjeeseen seurakuntalaiset tekivät vastineen ennen juhannusta 17.6.2008. Kirjeeseen ei vastattu, mutta hätäämme vastattiin siten, että meille järjestettiin keskustelumahdollisuus pienellä ryhmällä lapin vanhimpien kanssa. Seurakuntalaisia oli neljä + tulkki. Lapin vanhimpia oli neljä ja Suomen lähetysmiehiä piti olla neljä. Tilaisuuden fokus kuitenkin muuttui, kun paikalla olikin kaikki Suomen lähetysmiehet. Emme päässeet kirjeen aiheesta – ”kuka on seurakunnan Herra?” – keskustelemaan käytännössä lainkaan. Syynä oli se, että osalla Suomen lähetysmiehistä oli voimakas tarve puhua herätysliikkeestä ja lapin vanhimmista. Kirjeeseen vastaamisesta muistutettiin lapin vanhimpia ennen jouluseuroja 2008. Viestin allekirjoittajia oli parisenkymmentä.

Raimo Haimilahti oli myös 2013 talviseuroissa lähetettynä Lahteen. Tässä näkökulmaa Raimon pitämään saarnaan, tähänkään viestiin ei syntynyt minkäänlaista reaktiota.

 

Lars Levi Laestadius septuagesimasunnuntaina 1850, Viinitarha on Jumalan seurakunta

Lutherilta lyhyitä otteita sakramenttiaihetta sivuten

 

18.11.2012 sananpalvelijoille lähetetty viesti liittyen syksyn aikana syntyneeseen erikoiseen ”kuoroteologiaan”. Kuoroja ja musiikkia vastaan saarnattiin voimakkaasti. Ilmeisesti ajatuksena oli tuolloin päästä eroon tietyn suuntauksen omaavista persoonista  herätysliikkeen vaikutuspiirissä?
Viestin liitteet
1. Martti Luther – kuorolauluista
2. Lutherin ajatuksia musiikista – otteita eri teoksista
”Olemme kuulleet, että kristillisessä kirkossa saarnaajien tulee julistaa ainoastaan Kristusta, jotta ihminen tietäisi, mihin hän voi luottaa ja minkä varaan perustaa omantuntonsa. Sillä tämä yksi on kivijalka, jonka varaan ihmisen omatunto on asetettu.”
3. Martti Lutherin saarna omastatunnosta
4. Psalmikirjoista
5. ESS lehtiartikkeli laulamisena vaikutuksista
6. Musiikkiaiheisia Raamatunpaikkoja